mobile-menu Imperpol Systemy Tarasowe


Krzyżyk dystansowy - 10x3 mm

Krzyżyk dystansowy o wysokości 10 mm tworzący 3 mm szczelinę pomiędzy płytami tarasowymi.

Szerokość Cena
3 mm 0,75 PLN


0,75 PLN

0,92 PLN


Karta katalogowa